Koncentrats medlemmar har tillsammans en vid kompetens och stora nätverk. Vi kan därmed, under samma tak, erbjuda ett brett fält av produkter och tjänster.

Konstnärliga uppdrag
Koncentrat tar uppdrag inom offentlig gestaltning och utsmyckning. Vi arbetar även med rådgivning vid konstinköp, planering och placering av gestaltningar i olika miljöer, ex.skulpturparker eller utställningar i utemiljö.
Vi arrangerar även konstnärliga aktiviteter som workshops och landartevenemang.
Koncentrat utför juryuppdrag och konsultarbete.

Samordning och förmedling
Koncentrat fungerar som samarbetspartner för projekt, initierade av Koncentrat eller andra aktörer, lokalt, regionalt eller internationellt.
Samverkan sker i konstnärliga projekt, kulturadministrativa projekt samt vid utvecklingsarbete och planering inom den privata och offentliga sektorn.

Formgivning
Vi erbjuder företagare, föreningar och andra grupper lösningar med en genomtänkt design av produkter eller hjälp med att formge sin marknadsföring. Vi kan också vara behjälpliga med andra sorters konstnärliga helhetslösningar i uppdraggsgivarens miljö.

Utbildning
Koncentrat driver och upphandlar teoretiska såväl som praktiskta kreativa kurser och utbildningar av olika typ och längd. Målgrupper är ex. yrkesverksamma konstnärer, skolor, företag, föreningar och institutioner. Vi kan även möta upp sjukskrivna och arbetssökande i syfte att komma tillbaka till arbetslivet.

 AKTUELLT
INFORMATION
VERKSAMHET
MEDLEMMAR
KONTAKT
LÄNKAR
IN ENGLISH
FACEBOOK