Koncentrat ökar kunskapen om bild och form hos publik och samarbetspartners samt verkar för en professionell syn på konstnärens kompetens och arbetsfält.

Koncentrat medverkar till en utveckling av konstscenen i Kiruna, Norrbotten och Barentsområdet som ökar attraktionskraften och inspirerar och aktiverar de boende i regionen såväl som besökande.

Koncentrat vill skapa strukturer för att nå nya uppdragsgivare och samarbetspartners, samt bidra till att regionen upplevs som en dynamisk och positiv plats för konstnärer att verka i.

Koncentrat arbetar utåtriktat.

Vi har inga navlar!

 

 

AKTUELLT
INFORMATION
VERKSAMHET
MEDLEMMAR
KONTAKT
LÄNKAR
IN ENGLISH
FACEBOOK